Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Sanitari del Maresme necessita incorporar dos metges/esses especialistes en ginecologia i obstetricia

Depenent del Cap de Ginecologia i Obstetrícia la seva missió d'aquest lloc de treball es concreta en garantir l'atenció als pacients que es dirigeixin al servei de Ginecologia i Obstetrícia, realitzant la seva prestació assistencial amb criteris d'eficàcia i eficiència. Garantint també la continuïtat de l'assistència des de la consulta inicial fins el tractament definitiu i participant en les activitats de docència i recerca pròpies de l'especialitat

Es requereix

  • Llicenciatura/Grau en Medicina i Cirurgia.
  • Titulació oficial de Metge especialista en Ginecologia via MIR o Homologat.

Es valora

  • Experiència acreditada com a metge especialista en ginecologia, es valorarà 2,5 punts per cada any complert de serveis en actiu. Màxim 15 punts.
  • Experiència acreditada en Consulta Externa d´obstetrícia, hospitalització, sala de parts i ecografia obstètrica, es valorarà 2,5 punts per cada any complert de serveis en actiu. Màxim 15 punts.
  • Antiguitat acreditada al CSdM, es valorarà 1 punt per any. Màxim 10 punts.

S'ofereix

Contracte de treball indefinit i a jornada parcial del 50%, amb el període de prova corresponent i amb la categoria professional d'assistencial Titulat de Grau Superior (AS-TGS), amb les condicions laborals determinades en el II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Aquest lloc de treball està adscrit al grup professional Assistencial Titulat de Grau Superior (AS-TGS) del II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut.

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà de fins el dia 01 de març de 2021 a les 14 hores, indicant referència CSM035-21.
S'ha de fer arribar la documentació de la manera següent:

  • En format PDF per correu electrònic a l'adreça seleccio.personal@csdm.cat
  • A fi de garantir la tramesa de la documentació, aconsellem que reviseu que el vostre proveïdor de correu electrònic no us dona cap avís d'error d'enviament.
  • Si la documentació a presentar supera el pes màxim permès, aquesta l'haureu d'enviar mitjançant enllaç tipus google drive, wetransfer...
  • Rebreu resposta via email per part de selecció conforme s'ha rebut la vostra sol·licitud.

Descarregar document (PDF 230,28 Kb)