Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Hospitalari de Vic necessita incorporar un/a Metge/essa especialista en pneumologia

Es requereix

  • Títol d'especialista, obtingut preferentment via MIR
  • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat

Es valora

  • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
  • Coneixement idioma anglès amb acreditació

S'ofereix

  • Contractació indefinida al 100% de dedicació
  • Retribució segons conveni d'aplicació de l'entitat
  • Col·laboració en la formació de MIR, d'acord a programa docent acreditat · Accés a col·laboració docent amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina
  • Recerca amb finançament públic i privat
  • Formació continuada
  • Possibilitat d'exercici professional en activitat no pública

Enviar currículum i documentació acreditativa, abans del 17 de gener de 2021 al SERVEI DE SELECCIÓ del Consorci Hospitalari de Vic.
via mail: seleccio@chv.cat
via web: http://www.chv.cat/professionals/treballa-amb-nosaltres/convocatories/
Telèfon contacte: 889 11 11 (extensió 3254)

Descarregar document (PDF 123,94 Kb)