Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Laboratori de Referència de Catalunya necessita incorporar Analista Programador de SSII

Funcions principals del lloc:

 • Manteniment correctiu, EYRA (Sistema d'informació propi del Laboratori)
 • Desenvolupament d'integracions
 • Redacció i manteniment de la documentació tècnica necessària
 • Resolució d'incidències sobre el sistema EYRA
 • Mantenir una formació continuada d'acord amb els canvis de l'àrea de IT
 • Altres funcions pròpies del lloc de treball i de l'equip de IT

Es requereix

 • Enginyeria tècnic informàtica, telecomunicacions, grau mig, superior o similar.
 • Coneixements i experiència en l'àmbit sanitari.
 • Experiència mínima 1 any en àrees similars.
 • Coneixements en Intersystems Cache/Iris/Ensemble.
 • Coneixements en programació de Web Services SOAP / REST.
 • Coneixements en HTML5, CSS3.
 • WebService Soap and Rest.
 • Coneixements en HL7 i ASTM.
 • Tenir coneixements de la llengua catalana.
 • No superar a la data de publicació de la convocatòria, l'edat reglamentaria de jubilació.
 • No haver estat separat del servei de l'Administració Pública per cap expedient disciplinari, i no tenir antecedents penals per delictes que inhabilitin l'exercici de les funcions públiques.
 • Posseir la capacitat funcional per l'acompliment de les tasques derivades del lloc de
 • treball.
 • Posseir la titulació exigida.
 • Presentar la candidatura dins el termini establert.

Es valora

 • Experiència en integracions i connexions d'equips d'anàlisis clíniques.
 • Experiència en àrees de suport diagnòstic: laboratori d'anàlisi clíniques, diagnòstic per la imatge o anatomia patològica.
 • Coneixement de la Història Clínica Compartida.
 • Coneixement en IS3.
 • Coneixements en Llenguatge de programació Mumps.
 • Formació en Angular.
 • Experiència en projectes de Big Data i Intel·ligència Artificial.
 • Coneixements de Power BI.
 • Gestió d' eines de Ticketing.
 • Coneixements en programació Java.

S'ofereix

 • Formar part d'un equip de sistemes d'informació de 10 -15 persones.
 • Dependència funcional: Direcció de Sistemes d'informació.
 • Grup professional / categoria: en funció del CV.
 • Centre de treball: C/ Selva, 10 edf INBLAU "A". Parc de Negocis Mas Blau 08820 El Prat del Llobregat_ Barcelona.
 • Jornada efectiva: 40 hores/setmana.
 • Retribució: Les establertes en el Conveni Col·lectiu que està adscrit l'LRC. Dependrà de l'experiència que acrediti la persona candidata.
 • Horari: De dilluns a dijous de 08:00h a 17:00h i divendres de 08:00h a 15:00h (opció de combinar amb teletreball) + guàrdies.
 • Durada del contracte: indefinit.
 • Inici del contracte: incorporació immediata.

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, hauran d'adreçar-se a l'apartat del nostre web: www.lrc.cat "Treballa amb nosaltres" i enviar Currículum Vitae a l'adreça de correu seleccioprofessionals@lrc.cat. Imprescindible posar com a assumpte de l' e-mail el codi de la convocatòria.

Descarregar document (PDF 156,93 Kb)