Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Sanitari del Maresme necessita incorporar un/a metge/essa psicòleg/a cínic pel centre de salut mental infanto-juvenil del CSDM

Depenent de la Coordinació de Salut Mental Infanto-Juvenil i del Director de Salut Mental, la missió d'aquest lloc de treball es concreta en cursar l'activitat assistencial pròpia de la cartera de serveis del CSMIJ i de l'Hospital de Dia Infanto-Juvenil. Les funcions i responsabilitat principals del lloc són:


1. Atenció directa a nens, joves i famílies amb trastorn mental, Hospital de Dia Infanto-Juvenil:

 • Realització de primeres visites.
 • Visites de seguiment individual, grupal i familiar.
 • Confecció d'informes amb orientació diagnòstica/assistencials.
 • Coordinacions professionals dels dispositius especialitzats en salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ, H Dia, H. Aguts/Subaguts).

2. Atenció del programa de suport d'Atenció Primària.
3. Docència i recerca.
4. Atenció directa a nens, joves i famílies amb trastorn mental, segons la cartera de serveis CSMIJ.

Es requereix

 • Titulació Grau Superior Psicologia.
 • Títol d'Especialista en Psicologia Clínica via PIR.

Es valora

 • Capacitat resolutiva
 • Escolta i capacitat comunicativa
 • Treball en equip
 • Habilitats organitzatives
 • Comunicació assertiva i resolució de conflictes

S'ofereix

Es convoca el procés selectiu per cobrir el lloc de treball d'un/a Psicòleg/a Clínic pel Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil del CSDM, amb contracte de treball d'interinitat per a la cobertura de vacant d'acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.

Termini i lloc de presentació: el termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà fins el dia 25 de novembre de 2020 a les 14 hores, indicant referència CSM067-20. S'ha de fer arribar la documentació de la manera següent:

 • En format PDF per correu electrònic a l'adreça seleccio.personal@csdm.cat.
 • A fi de garantir la tramesa de la documentació, aconsellem que reviseu que el vostre proveïdor de correu electrònic no us dona cap avís d'error d'enviament.
 • Si la documentació a presentar supera el pes màxim permès, aquesta l'haureu d'enviar mitjançant enllaç tipus google drive, wetransfer...
 • Rebreu resposta via email per part de selecció conforme s'ha rebut la vostra sol·licitud.

Descarregar document (PDF 282,91 Kb)