Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Sanitari del Maresme necessita incorporar un/a metge/essa especialista en medicina física i rehabilitació

Depenent del Cap de Servei, la missió d'aquest lloc de treball es concreta en atendre les necessitats dels pacients amb la patologia pròpia de l'especialitat a tots els nivells assistencials, participant en les activitats de docència i recerca pròpies de l'especialitat

Es requereix

 • Llicenciatura/Grau en Medicina i Cirurgia
 • Títol d'Especialista en Medicina Física i Rehabilitació
 • Experiència mínima de 5 anys en l'àmbit hospitalari

Es valora

 • Capacitat resolutiva
 • Escolta i capacitat comunicativa
 • Treball en equip
 • Habilitats organitzatives
 • Comunicació assertiva i resolució de conflictes

S'ofereix

Es convoca el procés selectiu per cobrir el lloc de treball d'un/a metge/metgessa especialista en Medicina Física i Rehabilitació, amb contracte de treball de durada indefinida i a jornada completa.

Termini i lloc de presentació: el termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà fins el dia 25 de novembre de 2020 a les 14 hores, indicant referència CSM066-20. S'ha de fer arribar la documentació de la manera següent:

 • En format PDF per correu electrònic a l'adreça seleccio.personal@csdm.cat.
 • A fi de garantir la tramesa de la documentació, aconsellem que reviseu que el vostre proveïdor de correu electrònic no us dona cap avís d'error d'enviament.
 • Si la documentació a presentar supera el pes màxim permès, aquesta l'haureu d'enviar mitjançant enllaç tipus google drive, wetransfer...
 • Rebreu resposta via email per part de selecció conforme s'ha rebut la vostra sol·licitud.

Descarregar document (PDF 280,49 Kb)