Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

L'Hospital General de Granollers necesita incorporar director/a d'infermeria

Funcions principals:

 • Dirigir els equips d'infermeria de l'hospital d'acord amb les prioritats estratègiques de l'entitat.
 • Definir, implantar i liderar el Programa Estratègic funcional d'infermeria.
 • Establir els objectius i les prioritats estratègiques de l'equip directiu d'infermeria i vetllar perquè aquestes es duguin a terme.
 • Garantir, en coordinació amb altres direccions, una qualitat assistencial excel·lent i centrada en la persona.
 • Desenvolupar i fomentar el treball per processos assistencials de forma interdisciplinària i transversal.
 • Promoure millores en els processos assistencials per tal de donar una atenció integral, personalitzada i centrada en el pacient.
 • Fomentar el treball interdisciplinari dels professionals.
 • Enfortir i potenciar les aliances estratègiques de la institució en l'àmbit d'infermeria i així com en els diferents fòrums d'influència de la disciplina.
 • Potenciar la formació, la docència i la recerca dels professionals d'infermeria.
 • Fomentar les competències, la capacitació i l'actualització permanent dels professionals d'infermeria per tal de què disposin de les competències que permetin donar resposta als reptes actuals i futurs de la professió.

Es requereix

 • Diplomatura/Grau en Infermeria
 • Experiència en el desenvolupament de funcions de gestió en una organització sanitària
 • Experiència en lideratge d'equips

Es valora

 • Formació reglada en gestió sanitària
 • Valorable disposar del doctorat

S'ofereix

 • Contractació laboral indefinida a dedicació completa
 • Retribució competitiva d'acord amb els paràmetres del centre
 • Incorporació a una organització en procés de creixement, orientada a les persones i que promou l'excel·lència professional

Les persones interessades hauran d'enviar el seu currículum a seleccio@fphag.org indicant la referència 2020HG-DI. El termini de presentacions de candidatures finalitzarà el 30 d'octubre.

Descarregar document (PDF 631,25 Kb)