Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Sanitari del Maresme necessita incorporar un/a infermer/a de pràctica avançada en anestologia

Depenent de la Cap d'àrea del bloc quirúrgic, la missió d'aquest lloc de treball es concreta en assumir les tasques relacionades en l'àmbit de l'anestesiologia, aplicant les tècniques pròpies d'infermeria d'acord amb els protocols, tant del servei com les del centre, de manera coordinada amb l'equip d'anestesiòlegs, amb l'objectiu de vetllar i garantir la seguretat del pacient i la qualitat del procés quirúrgic. Les funcions i responsabilitats principals del lloc de treball són les següents:

  • Sota la supervisió de l'anestesiòleg referent, valorar les necessitats bàsiques del pacient corresponents amb el seu procés quirúrgic, tant les relacionades amb la consulta preoperatòria com les derivades del mateix procés, que tinguin la necessitat de modificar les intervencions previstes per dur a terme la intervenció quirúrgica en les millors condicions possibles.
  • Suport a l'anestesiòleg en la valoració i control del dolor postoperatori a la planta.
  • Coneixements a nivell d'ús i tractament de fàrmacs, segons els protocols establerts en el centre.
  • Adaptació a les tecnologies aplicades a les tècniques anestèsiques i al control del dolor.
  • Participar en l'elaboració i en l'actualització dels protocols i els documents d'actuació del servei.
  • Participar en projectes d'investigació multidisciplinari i, si s'escau liderar-los.
  • Desenvolupar tasques relacionades amb la docència, col·laborant en la formació d'altres professionals.
  • Qualsevol altra funció anàloga a les anteriorment exposades o qualsevol de les pròpies de la categoria professional que sigui assignada pel seu comandament immediat.

Es requereix

  • Diplomatura/Grau Infermeria

S'ofereix

Contracte de treball fix indefinit d'acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa, amb el període de prova corresponent i amb la categoria professional d'assistencial Titulat de Grau Mig (AS-TGM), amb les condicions laborals determinades en el II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida, serà fins el dia 31 de juliol del 2020 a les 14 hores, indicant referència CSM016-20. El lloc de presentació serà el Departament de Persones del Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró, Carretera de Cirera nº230, 08304 Mataró, planta -2) a l'atenció de la Sra. Paqui Cano. També es pot fer arribar per correu electrònic a l'adreça seleccio.personal@csdm.cat

Descarregar document (PDF 261,61 Kb)