Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Sanitari del Maresme i la Selva un/a enginyer/a informàtic/a per l'administració de sistemes

Depenent del Cap d'informàtica, la missió d'aquest lloc de treball és l'administració del conjunt de sistemes del CSdM, fent tasques tècniques tant preventives, correctives com evolutives necessàries per la estabilitat i òptim rendiment; on per administració entenem totes aquelles tasques relacionades amb la instal·lació, configuració, monitorització, actualització, gestió, suport, i formació de l'entorn de sistemes i les seves eines especifiques.


Les funcions i responsabilitats principals del lloc són:

 • Administració de l'entorn de sistemes: Windows Server, Linux, ...
 • Administració de l'entorn de màquines virtuals en entorn VMWare així com el sistema d'emmagatzemament SAN, NAS,... servidors d'aplicacions JBOSS, servidor d'integracions MIRTH.
 • Administració de les Base de Dades: SQL Server, Oracle, MySQL, Cache/Ensemble, ...
 • Monitorització dels sistemes en entorn Nagios XI.
 • Gestió de l' Active Directori
 • Gestió de Microsoft Exchange.
 • Administració i monitorització de la Xarxa LAN (HP) i WAN, IRF, ...
 • Administració de seguretat perimetral: fortinet (Fortigate, Fortimail, Fortianalizer, sandbox, ...)
 • Administració del sistema de seguretat dels clients (EDR, Antivirus (MCafee), NAC, ...), certificats, digitals, ...
 • Administració xarxa wifi Meraki
 • Administració del sistema de teletreball (RDS, Citrix)
 • Administració del sistema de backup (Veeam, backupexec)
 • Gestió de telefònica IP, entorn Asterix.
 • Administració dels sistemes de videoconferència
 • Manteniment, instal·lació, suport i testeig de les eines de sistemes, així com realitzar la documentació tècnica pertinent.
 • Anàlisi i síntesi de les necessitats del CSdM a nivell de sistemes, amb identificació de millores funcionals o noves oportunitats o tasques preventives.
 • Assessorar i col·laborar en la redacció dels plecs tècnics necessaris per la renovació del entorn de sistemes.
 • Assessorar i formar als tècnics de help desk, així com usuari final en el cas que fos necessari.
 • Resolució per la gestió de les incidències (detecció, diagnòstic, priorització, seguiment, escalat, resolució, testeig i suport)
 • Planificació, execució, seguiment i control en la gestió dels diferents projectes assignats.
 • Supervisió, delegació i seguiment d'equips de treball interns i externs.
 • Capacitat de visió global del projecte a nivell tecnològic, funcional i impacte organitzatiu.

Es requereix

 • Titulació de Grau d'Enginyeria Informàtica o altres graus similars o superiors com telemàtica, telecomunicacions, etc.

S'ofereix

Contracte de treball indefinit a jornada completa, amb el període de prova corresponent i amb la categoria professional de Titulat de Grau Mig PAS-TGM DIVERS, amb les condicions laborals determinades en el II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà de fins el dia 31 d'agost de 2020 fins les 14 hores, indicant referència CSM052-20. S'ha de fer arribar la documentació en format PDF per correu electrònic a l'adreça seleccio.personal@csdm.cat.

Descarregar document (PDF 272,33 Kb)