Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El CSC per al Centre d’Atenció Primària de La Roca del Vallès necessita incorporar per a la seva BORSA DE TREBALL: Pediatres per al Centre d’Atenció Primària

REF: 2020LaRoca01BORPED

Es requereix

  • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
  • Posseir el títol d'especialista en Pediatria o Medicina Familiar i Comunitària
  • Tenir experiència professional acreditada a serveis de pediatria d'atenció primària
  • Coneixement de la llengua catalana
  • Usuari avançat d'eines ofimàtiques

Es valora

  • Coneixement de l'ECAP
  • Experiència en salut comunitària
  • Capacitat de treball en equip i per objectius
  • Habilitat per comunicar-se amb les persones
  • Capacitat analítica i d'organització

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la borsa de treball del personal eventual. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part dels centres.


Els/les interessats/ades hauran de lliurar la següent documentació a la següent adreça: http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria2020LaRoca01BORPED


1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (còpia)


Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic: rhumans@consorci.org


Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2020

Descarregar document (PDF 168,96 Kb)

Envia'ns el currículum