Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El CSC per al Centre Sociosanitari Frederica Montseny de Viladecans necessita incorporar Metges/esses

REF: 2020FM10MTG

Es requereix

  • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
  • Tenir l'especialitat en Geriatria o Medicina Interna
  • Tenir experiència professional acreditada en geriatria, pal·liatius, medicina familiar i comunitària i/o internista

Es valora

  • Polivalència entesa com a tractament integral del malalt
  • Capacitat de treball en equip
  • Habilitat de comunicar-se amb les persones
  • Capacitat analítica i d'organització
  • Es posarà especial atenció aquelles persones que disposin del certificat de persona amb discapacitat igual o superior al 33%

S'ofereix

  • Contracte laboral per a cobrir absències de durada determinada
  • Condicions laborals i retributives establertes al II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Els/les interessats/des han d'introduir el seu currículum a http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria2020FM10MTG abans del 31 de maig de 2020, indicant la referència de la convocatòria.

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic rhumans(ELIMINAR)@consorci.org

Barcelona, 20 de març de 2020

Descarregar document (PDF 162,03 Kb)

Envia'ns el currículum