Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El CSC, atesa la situació derivada de l’epidèmia del coronavirus SARS-Cov-2 i a efectes de garantir el personal per a la cobertura en centres residencials i centres diürns d’atenció a gent gran, ofereix una Borsa de Treball de Gerocultors/es

Tasques a desenvolupar:

 • Donar suport a l'equip interdisciplinari en la recepció i acollida de les noves persones usuàries col·laborant en l'adequació del pla de cures individualitzat.
 • Mantenir la higiene personal de les persones usuàries.
 • Proporcionar i administrar els aliments al resident facilitant la ingesta en aquells casos que ho requereixin.
 • Realitzar els canvis de postura i aquells serveis auxiliars que d'acord amb la seva preparació tècnica li siguin encomanats.
 • Ajudar a l'usuari i usuària en la realització d'activitats i exercicis per facilitar el manteniment i millora de les capacitats físiques i motores.
 • Col·laborar amb el tècnic en activitats socioculturals (TASOC) en l'animació i dinamització de la vida diària de la Institució.
 • Donar suport i estimular la comunicació de les persones usuàries afavorint el seu desenvolupament diari i la seva relació social
 • Efectuar la neteja i manteniment dels estris dels usuaris, col·laborar en mantenir ordenades les habitacions, recollir la roba, portar-la a la bugaderia, encarregar-se de la roba personal dels usuaris i fer els llits en funció de les necessitats de cada usuari d'acord amb els criteris de qualitat establerts.
 • Confidencialitat sobre la patologia i el pla de cures individualitzat, així com, qualsevol cosa referent a la seva intimitat, i sempre actuarà en coordinació i sota la responsabilitat de professionals dels quals depenguin directament.

Es requereix

 • Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
 • Persones que no posseeixin l'esmentada formació, però amb vocació dins de l'àmbit d'atenció a la gent gran. Aquestes persones se li farà una formació en les competències bàsiques per poder exercir les seves funcions.

S'ofereix

 • Contracte laboral de durada determinada
 • Retribució segons conveni
 • Es facilitaran Equips de Protecció Individual (EPI) en compliment amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

Les persones interessades hauran d'enviar el seu currículum a l'adreça: rhumans@consorci.org indicant disponibilitat horària i zona geogràfica.

Descarregar document (PDF 160,99 Kb)