Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El CSC necessita incorporar Farmacèutic/a

REF: 2020T2101FARMA

Funcions:

 • Suport tècnic en els procés de compra de medicaments: Anàlisi de les necessitats; escàner i valoració de l'oferta existent; consultes de mercat; anàlisi de benchmarking amb altres plataformes; elaboració dels plecs tècnics de compra; anàlisi de cost d'oportunitat i de relació cost-efectivitat de medicaments; desenvolupament de models innovadors de compra. Coordinació de l'execució operativa del contingut dels plecs tècnics; seguiment tècnic dels resultats de l'adjudicació i retroalimentació per a noves licitacions.
 • Comissions i grups de treball: Realitzar les tasques necessàries per la dinamització de les reunions; detecció de temes o idees que poden interessar als associats i coordinació per la realització d'aquestes; coordinar les accions necessàries per tenir una bona assistència a les Comissions; seguiment dels acords realitzats, i realització d'aquests, si s'escau.
 • Detecció dels temes que requereixen la formació d'un grup de treball; coordinació i dinamització de les reunions del grup; seguiment de la documentació resultant i elaboració d'aquesta, si es requereix; informar a la direcció de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament o del SCAC sobre l'evolució dels diferents grups de treball.
 • Difusió de coneixement i informació: detecció de la informació susceptible a ser enviada als associats i proposta del medi més adient per fer-ho; recerca i assessorament de la informació continguda al butlletí; assessorament de la informació susceptible a ser penjada a la pàgina web del CSC; proposta de temes d'actualitat i contingut sobre els quals realitzar una jornada o sessió.
 • Generació de coneixements: detecció d'experiències o coneixements que puguin ser d'interès per la resta d'associats, coordinació, seguiment i realització de les tasques necessàries en grups de treball creats per necessitats puntuals; proposta de temes d'actualitat i contingut sobre els quals realitzar un informe o estudi.
 • Assessorament: identificació de problemes comuns dels adherits als processos de compra, suport tècnic en l'assessorament sobre temes puntuals de gestió, suport tècnic en l'assessorament en convenis i documents relacionals amb els associats.
 • Representació: elaboració d'informes tècnics, al·legacions i comentaris a expedients de compra de medicament i/o productes sanitaris; representació del CSC en grups de treball i comissions; informació als associats sobre l'evolució d'aquests grups i creació, coordinació i seguiment de grups de treball.
 • Formació: Proposta de temes i continguts que els associats poden estar interessats a rebre'n formació.
 • Seguiment de la gestió de la qualitat.
 • Funcions que delegui el director de l'Àrea.

Es requereix

 •  Llicenciat/ada o Graduat/ada en farmàcia
 • Usuari avançat d'eines ofimàtiques, concretament pel que fa al tractament de bases de dades amb Access.
 • Coneixement de la llengua anglesa
 • Coneixement de la llengua catalana

Es valora

 • Coneixements en contractació pública i/o altres procediments de l'administració
 • Especialitat en farmàcia hospitalària
 • Capacitat de treball en equip i per objectius
 • Habilitats comunicatives
 • Capacitat analítica i d'organització
 • Disposar del certificat de persona amb discapacitat igual o superior al 33 %

S'ofereix

 • Contracte laboral indefinit a jornada completa
 • Incorporació immediata

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)
 3. Document explicatiu de motivació pel lloc de treball

A l'adreça http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria=2020T2101FARMA abans del 26 de gener de 2020

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic rhumans(ELIMINAR)@consorci.org

Descarregar document (PDF 172,60 Kb)

Envia'ns el currículum