Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El CSC per al Centre Sociosanitari Frederica Montseny de Viladecans necessita incorporar per a la seva BORSA DE TREBALL: Metges/esses per al Centre Sociosanitari

REF: 2020FM01BORGER

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de llicenciat en medicina i cirurgia especialitat en geriatria
 • Titulació d'especialista via MIR

Es valora

 • Experiència professional acreditada com a geriatre/a
 • Capacitat de treball en equip i per objectius
 • Habilitat de comunicació
 • Capacitat analítica i d'organització
 • Polivalència entesa com a tractament integral del malalt
 • Coneixement de la llengua catalana
 • Usuari avançat d'eines ofimàtiques

S'ofereix

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la borsa de treball del personal eventual. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part dels centres.

Els/les interessats/ades hauran de lliurar la següent documentació a la següent adreça: http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria=2020FM01BORGER

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (còpia)

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic: rhumans(ELIMINAR)@consorci.org


Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2020

Descarregar document (PDF 111,90 Kb)

Envia'ns el currículum