Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El CSC per al CIS Cotxeres necessita incorporar per a la seva BORSA DE TREBALL: Fisioterapeutes

REF: 2020CIS08BORFISIO

Es requereix

  • Estar en possessió del títol de diplomat en fisioteràpia
  • Tenir una experiència professional acreditada com a fisioterapeuta
  • Usuari avançat d'eines ofimàtiques

Es valora

  • Coneixement de la llengua catalana
  • Capacitat de treball en equip i per objectius
  • Entusiasme i dinamisme
  • Habilitat de comunicar-se amb les persones
  • Capacitat analítica i d'organització

S'ofereix

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la borsa de treball del personal eventual. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part dels centres.

Els/les interessats/ades hauran de lliurar la següent documentació a la següent adreça: http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria=2020CIS08BORFISIO

  1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (còpia)

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic: rhumans(ELIMINAR)@consorci.org


Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2020

Descarregar document (PDF 125,19 Kb)

Envia'ns el currículum