Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

Consorci Sanitari del Maresme necessita incorporar Metge/essa Especialista en Anatomia Patològica

Depenent del Cap del Servei d'Anatomia Patologia del CSdM, la missió d'aquest lloc de treball com a del metge especialista en Anatomia Patològica es concreta en l'estudi de malalties mitjançant observació directa al microscopi de teixits o extensions cel·lulars per tal d'obtenir un diagnòstic més precís que possibiliti el tractament de la malaltia dels pacients que depenen del CSdM, i participant en les activitats de docència i recerca pròpies de l'especialitat. Les seves funcions i responsabilitat principals del lloc són:

  • Realització d'autòpsies clíniques d'adults, pediàtriques i fetals. 
  • Estudi de biòpsies i peces quirúrgiques amb interpretació de tècniques de immuhistoquimia.
  • Estudi de biòpsies per-operatòries. 
  • Estudi de mostres citològiques obtingudes per diferents procediments: extensions cel·lulars, fluids corporals o PAAF. 
  • Participació en un dels diferents comitès clínic -patològic que es realitzen regularment en l'hospital. 6. Participació en activitats docents i de recerca del servei.

Es requereix

  • Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
  • Titulació oficial de Metge especialista en Anatomia Patològica via MIR o Homologat, o estar cursant el darrer any de residència en Anatomia Patològica, assolint l'especialitat abans de la resolució d'aquesta convocatòria.

S'ofereix

  • Contracte de treball d'interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la cobertura de vacant d'acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa, amb el període de prova corresponent i amb la categoria professional d'assistencial Titulat de Grau Superior (ASTGS),  amb les condicions laborals determinades en el II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

 El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà de fins el dia 12 de desembre de 2019 a les 14 hores, indicant referència CSM179-19. El lloc de presentació serà el Departament de Persones del Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró, Carretera de Cirera nº 230, 08304 Mataró, planta -2) a l'atenció de la Sra. Paqui Cano. També es pot fer arribar per correu electrònic a l'adreça seleccio.personal(ELIMINAR)@csdm.cat.

Descarregar document (PDF 247,71 Kb)