Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

Consorci Sanitari del Maresme necessita incorporar Metge/essa adjunt al Servei d'Urgències del CSdM

Depenent de la Cap de Servei d'Urgències, la missió d'aquest lloc de treball es concreta en desenvolupar una activitat en equip multidisciplinari en l'àrea mèdica d'urgències, amb visió transversal, integrant coneixements de diverses especialitats tant mèdiques com quirúrgiques. Així com incorporar nous processos, tècniques, habilitats diagnòstic-terapèutiques, sistemes de gestió, etc., encaminades a millorar la qualitat de l'atenció prestada als usuaris que demanden atenció urgent. Les funcions i responsabilitat principals del lloc són:

 • Assistència al pacient afecte de patologia mèdica aguda. 
 • Gestió de pacients en Unitat d'Observació d'Urgències. 
 • Treball interdisciplinari amb resta d'especialitats.
 • Supervisió i formació de Residents de l'àrea medica. 
 • Participar en actualització de protocols, circuits i procediments, sessions del servei i Pla formatiu.

Es requereix

 • Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
 • Titulació oficial de Metge especialista via MIR o Homologat en Medicina Interna, o Medicina Familiar i Comunitària o altre especialitat relacionada amb àrea medica, o està cursant el darrer any de residència d'una de les especialitats esmentades anteriorment, assolint l'especialitat abans de la resolució d'aquesta convocatòria.

Es valora

 • Capacitat resolutiva.
 • Escolta i capacitat comunicativa.
 • Treball en equip.
 • Habilitats organitzatives.
 • Comunicació assertiva i resolució de conflictes.

S'ofereix

 • Es convoca el procés selectiu per cobrir un lloc de treball de metge/ssa adjunt del Servei d'Urgències del CSdM, amb contracte de treball d'interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la cobertura de vacant d'acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa i a torns de treball tant de dia com de nit.
 • Contracte de treball d'interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la cobertura de vacant d'acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa, amb el període de prova corresponent i amb la categoria professional d'assistencial Titulat de Grau Superior (AS-TGS),  amb les condicions laborals determinades en el I Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

 El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà de fins el dia 31 de desembre de 2019 a les 14 hores, indicant referència CSM181-19. El lloc de presentació serà el Departament de Persones del Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró, Carretera de Cirera nº230, 08304 Mataró, planta -2) a l'atenció de la Sra. Paqui Cano. També es pot fer arribar per correu electrònic a l'adreça seleccio.personal(ELIMINAR)@csdm.cat.
 

Descarregar document (PDF 282,83 Kb)