Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Servei Català de la Salut (CatSalut) necessita incorporar Director/a de sector sanitari. Regió Sanitària Barcelona, Àmbit Metropolità Nord (Sant Cugat del Vallès )

 • Cerquem professionals de l'àmbit de la salut amb experiència contrastada en direcció i gestió sanitària i econòmica de centres i establiments sanitaris de cobertura pública en el territori o privada.
 • El CatSalut vol incorporar al seu equip Directors de sector que aportin valor al nostre Sistema nacional de salut, i estiguin alineats amb la missió, visió i valors. Es valorarà l'expertesa en planificació estratègica, capacitat executiva i operativa per a dur a terme projectes d'impacte per a la ciutadania del seu àmbit territorial; i habilitats en la gestió d'equips multidisciplinars d'alt rendiment i especialització.
 • El Director de sector sanitari assumeix la representació del CatSalut en el territori de la Direcció operativa del Sector Sanitari Barcelonès Nord i Maresme, dirigint i duent a terme la planificació sanitària d'acord amb les polítiques i objectius del Pla de salut, les estratègies nacionals i plans directors del Departament de Salut i les estratègies operatives del Servei Català de la Salut.

Es requereix

 • Titulació universitària de llicenciatura o equivalent, preferentment en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • Certificat de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (nivell C1)

Es valora

 • la planificació, ordenació, compra i avaluació de serveis al Pla Estratègic Sanitari Territorial.
 • la constitució, dinamització i el funcionament de les comissions clíniques i comitès operatius al sector sanitari.
 • la integració dels serveis sanitaris i entre aquests els dispositius comunitaris i socials.
 • la gestió, coordinació i integració de serveis sanitaris.
 • la dinàmica de funcionament de les Xarxes Integrades d'atenció primària i salut comunitària.
 • el nou model de gestió i coordinació de l'atenció primària amb major capacitat de resolució que integra: EAP, atenció domiciliària, ASSIR, salut mental, salut comunitària, urgències, sociosanitari i rehabilitació principalment.
 • la promoció de la participació comunitària.

Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats cal que facin arribar una carta de presentació i el seu currículum vitae a l'adreça de correu electrònic borsatreball(ELIMINAR)@catsalut.cat.
Cal especificar la referència de l'oferta SCS002-19 juntament amb el nom i els cognoms.
Les sol·licituds s'examinaran a partir de l'estudi del currículum i, un cop valorat aquest, les persones seleccionades podran ser convocades a una entrevista i/o proves, si escau.
Atès el gran volum de candidats presentats, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació, podeu consultar la informació addicional del tractament al web del Servei Català de la Salut (CatSalut).

Descarregar document (PDF 37,35 Kb)