Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Sanitari del Maresme necessita incorporar Metge/essa Especialista, amb el càrrec de Cap del Servei de Medicina Interna.

Depenent de la Direcció Assistencial, la missió d'aquest lloc de treball és la de garantir el bon funcionament del Servei, d'acord amb els objectius del CSdM i el seu Pla Estratègic mitjançant la planificació, el control i l'avaluació del Servei, amb la finalitat d'assegurar la qualitat de l'assistència sanitària.
Les funcions i responsabilitat principals del lloc són les següents:

 • Dirigir l'equip de persones al seu càrrec, d'acord amb la missió, la visió i els valors del Consorci, i amb les directrius marcades per l'equip directiu, en tot allò que fa referència al compliment dels criteris de qualitat assistencial i de la normativa laboral, i a promoure el treball en equip, la formació i el coneixement, i la prevenció i seguretat al lloc de treball.
 • Coordinar els diferents àmbits de l'especialitat i els seus professionals per tal de garantir l'òptim funcionament del servei.
 • Dissenyar i consensuar amb la direcció les línies estratègiques del servei.
 • Mantenir actualitzats els circuits i criteris de funcionament del servei d'acord a les línies estratègiques definides conjuntament amb la direcció.
 • Totes aquelles funcions que la direcció assistencial assigni en relació a l'organització del servei.

Es requereix

 • Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 • Titulació oficial de metge/metgessa especialista en Medicina Interna (via MIR)
 • Acreditar un mínim de 8 anys d'experiència com especialista

Es valora

 • Es valorarà especialment l'experiència en gestió, motivació i conducció d'equips, activitats docents i recerca.

S'ofereix

 • Contracte laboral indefinit i a jornada completa
 • Incorporació immediata

Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà fins el dia 31 d'octubre de 2019 a les 14 hores, indicant referència CSM131-19. El lloc de presentació serà el Departament de Persones del Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró, Carretera de Cirera nº 230, 08304 Mataró, planta -2) a l'atenció de la Sra. Paqui Cano. També es pot fer arribar per correu electrònic a l'adreça seleccio.personal(ELIMINAR)@csdm.cat

Descarregar document (PDF 439,52 Kb)