Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El CSC necessita incorporar Advocat/ada àmbit contractació pública

REF: 2019T2117ADV

 • Assessorament en tot el procediment de contractació pública a entitat sanitàries i socials.
 • Assessorament i revisió dels plecs de prescripcions tècniques i redacció de plecs de clàusules administratives.
 • Redacció d'informes jurídics relacionats en qualsevol aspecte de la contractació pública, incloent la redacció d'informes en resposta d'un recurs especial en matèria de contractació.
 • Anàlisi i coneixement de la jurisprudència dels Tribunals i de les directrius i informes de la Direcció General de Contractació pública.
 • Assistència a Meses de contractació.

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de llicenciat/ada o graduat/ada en dret
 • Experiència laboral en contractació pública

Es valora

 • Formació addicional o coneixements consolidats en dret públic
 • Coneixements en dret sanitari i/o serveis socials
 • Coneixements de les eines electròniques de contractació pública i, en concret, de la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya
 • Que es tracti d'una persona proactiva i amb ganes d'assolit nous reptes
 • Disposar del certificat de persona amb discapacitat igual o superior al 33 %

S'ofereix

 • Contracte laboral indefinit i a jornada completa
 • Incorporació immediata

Els/les interessats/des hauran d'introduir el seu currículum a http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria=2019T2117ADV
abans del 16 d'octubre de 2019 indicant la referència de la convocatòria. Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic rhumans(ELIMINAR)@consorci.org

Descarregar document (PDF 163,76 Kb)

Envia'ns el currículum