Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Hospitalari de Vic necessita incorporar Metge/esa especialista per Urgències

Es requereix

 • Titulació d'especialista preferentment via M.E.F. (M. Família, M. Interna, UCI...)
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al
 • canvi i flexibilitat.

Es valora

 • La formació específica assolida durant la residència.
 • Experiència professional en l'àmbit assistencial propi de l'atenció a urgències o emergències.
 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i
 • innovació.
 • Coneixement de l'idioma anglès (certificació).
   

S'ofereix

 • Contractació indefinida.
 • Dedicació completa en jornada ordinària + atenció
 • continuada (guàrdies).
 • Interessants condicions retributives.
 • Accés i progressió en carrera professional.
 • Col·laboració cobertura SEM.
 • Participacions docents universitàries i en el programa MEF.
 • Possibilitat de formació amb cofinançament econòmic.
 • Recerca amb finançament públic i privat.

Enviar currículum, abans del 30 de setembre de 2019 a:


UNITAT DE SELECCIÓ CHV
C/ Ronda Camprodon núm.4, edifici C. 08500 VIC.
Tef. 93 889 11 11 (extensió 3254)
e-mail: seleccio@chv.cat
web: http://www.chv.cat/consorci/treballa-amb-nosaltres/enviar-curriculum/

Descarregar document (PDF 182,13 Kb)