Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Sanitari Integral necessita incorporar Metge/essa documentalista

Les principals funcions del lloc són:

 • Gestionar la informació clínica d'acord amb els procediments vigents.
 • Codificar les dades clíniques dels informes d'alta amb CIM-10-MC/SCP.
 • Validar, explotar i analitzar les dades del CMBD (conjunt mínim bàsic de dades).
 • Coordinar-se amb els diferents serveis i àmbits de l'organització per a la millora de la informació clínica.
 • Vetllar per a l'acompliment de la legislació en protecció de dades.
 • Participar en el grup de treball de Desenvolupament d'IA (intel·ligència artificial) en dades (Big Data).
 • Participar activament en la comissió de la Història Clínica.

Es requereix

Titulació i experiència

 • Llicenciatura o Grau universitari en Medicina i Cirurgia
 • Nivell C de català.
 • Preferentment, experiència mínima de tres anys en un servei de documentació clínica, en l'entorn d'indexació, codificació i gestió de dades.

Competències

 • Orientació a l'assoliment; orientació al client; treball en equip; comprensió interpersonal; adquisició, utilització i transmissió de coneixements.

Es valora

 • Màster en Documentació Mèdica.
 • Currículum acadèmic i professional.
 • Formació tècnica relacionada amb el lloc de treball: FORMACIÓ EN CIM 10-MC/SPC.
 • Coneixement i experiència com a docent dins de l'àmbit de la codificació.
 • Anglès llegit i escrit.
 • Coneixement de programes d'ajuda a la codificació.
 • Coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari i del programa propi del centre: SAP, MSOffice.

S'ofereix

 • Possibilitat de promoció dins l'organització.
 • Possibilitat de realitzar activitats de formació continuada.
 • Servei de Documentació Clínica del Consorci Sanitari Integral.
 • Enquadrament en el grup professional 1 AS-TGS Facultatiu/iva.
 • Jornada/Horari: 1688 hores/anuals. De dilluns a divendres en torn matí.
 • Contracte temporal fins a resolució de la convocatòria i retribució segons conveni SISCAT.

Les persones interessades poden enviar el currículum al correu electrònic seleccio@sanitatintegral.org fins al 30 de setembre, indicant en l'assumpte la referència BET/3719 i el mitjà on s'ha vist l'anunci.

Descarregar document (PDF 193,63 Kb)