Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El CSC necessita incorporar un/a Secretari/ària del Consorci de Salut i Social de Catalunya

REF: 2019T2115SCCSC

 • Secretari dels òrgans de govern del Consorci ( Junta General, Consell Rector, comissió permanent i Comissions Tècniques)
 • Assistència jurídica als òrgans de govern
 • Assessorament jurídic en l'àmbit del dret públic, sanitari i serves socials
 • Estudi i redacció de normes estatutàries i internes.
 • Elaboració d'informes jurídics, notes legals, circulars informatives i certificats.
 • Gestió del portal de transparència
 • Seguiment de les novetats legislatives

Es requereix

 • Estar en possessió del títol universitari de Llicenciat/ada o Graduat/ada en dret
 • Màster en Dret Públic i Organització Administrativa
 • Experiència acreditada i formació en dret sanitari
 • Experiència mínima de 5 anys en lloc similar

Es valora

 • Coneixements i/o experiència en òrgans de govern
 • Coneixements i/o experiència en funcions de Secretaria d'entitats patronals, sectorials i/o gremials
 • Formació addicional en les branques de dret administratiu
 • Formació en Rol i lideratge
 • Vehicle propi i disponibilitat per moure's pel territori
 • Domini del català i del castellà
 • Usuari avançat d'eines ofimàtiques
 • Dots de comandament i de treball en equip
 • Es posarà especial atenció en aquells aspirants que disposin del certificat de discapacitat igual o superior al 33 %

S'ofereix

 • Contracte laboral indefinit a temps parcial
 • Incorporació immediata

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)

2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

3. Document explicatiu de motivació pel lloc de treball A l'adreça http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria=2019T2115SCCSC abans del 26 de juliol de 2019
Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic rhumans(ELIMINAR)@consorci.org

Descarregar document (PDF 170,85 Kb)

Envia'ns el currículum