Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El CSC necessita incorporar Secretari/ària cap de l'assessoria jurídica

REF: 2019T2114SECASJUR

Funcions:

 • Secretari dels òrgans de govern del Grup CSC i altres ens associats., excepte els corresponents al propi Consorci
 • Assistència jurídica als òrgans de govern
 • Gestió jurídica del mitjans propis del CSC
 • Assessorament jurídic en l'àmbit del dret públic, mercantil, civil , sanitari i serves socials
 • Estudi i redacció de normes estatutàries i internes.
 • Elaboració d'informes jurídics, notes legals, circulars informatives i certificats.
 • Participació en meses de contractació.
 • Gestió del portal de transparència
 • Seguiment de les novetats legislatives
 • Assessorament de centres de salut i de serveis socials

Es requereix

 • Estar en possessió del títol universitari de Llicenciat/ada o Graduat/ada en dret
 • Màster en Dret Públic i Organització Administrativa
 • Experiència acreditada i formació en dret sanitari
 • Experiència mínima de 5 anys en lloc similar

Es valora

 • Coneixements i/o experiència en dret administratiu, sanitari i serveis socials, contractació pública i en dret mercantil
 • Coneixements i/o experiència en òrgans de govern
 • Coneixements i/o experiència en funcions de Secretaria d'entitats patronals, sectorials i/o gremials
 • Coneixements i/o experiència en el funcionament d'entitats amb consideració de "mitjà propi"
 • Formació addicional en les branques de dret administratiu
 • Formació en Rol i lideratge
 • Vehicle propi i disponibilitat per moure's pel territori
 • Domini del català i del castellà
 • Usuari avançat d'eines ofimàtiques
 • Dots de comandament i de treball en equip
 • Es posarà especial atenció en aquells aspirants que tinguin condició legal de discapacitats amb reconeixement d'algun grau de minusvalidesa

S'ofereix

 • Contracte laboral indefinit a jornada completa
 • Incorporació immediata

Si us plau, abstenir-vos de presentar CV qui NO compleixi els requisits

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació: 

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)

 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

 3. Document explicatiu de motivació pel lloc de treball

A l'adreça http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria=2019T2114SECASJUR abans del 26 de juliol de 2019

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic rhumans(ELIMINAR)@consorci.org

Descarregar document (PDF 170,85 Kb)

Envia'ns el currículum