Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Hospitalari de Vic necessita incorporar Metges/esses especialistes en Traumatologia

Es requereix

 • Títol d'especialista, obtingut preferentment via MIR.
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat

Es valora

 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
 • Coneixement idioma anglès amb acreditació

S'ofereix

 • Contractació indefinida al 100% de dedicació.
 • Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat.
 • Col·laboració en la formació de MEF, d'acord a programa docent acreditat
 • Accés a col·laboració docent amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina.
 • Recerca amb finançament públic i privat.
 • Formació continuada.
 • Possibilitat d'exercici professional en activitat no pública.

Enviar currículum i documentació acreditativa, abans del 30 de juliol a la UNITAT DE SELECCIÓ del Consorci Hospitalari de Vic.
via mail: seleccio@chv.cat
via web: http://www.chv.cat/professionals/treballa-amb-nosaltres/convocatories/
Telèfon contacte: 93 889 11 11 (extensió 3254)

Descarregar document (PDF 263,87 Kb)