Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva necessita incorporar Metge Adjunt per PADES

Metge geriatra, internista o de família amb formació i/o experiència en cures pal·liatives per treballar a PADES.

El Metge PADES formarà part d' un equip multidisciplinari d'atenció domiciliaria per pacients complexos i amb necessitat de cures pal·liatives, proporcionant atenció especialitzada directa i facilitant la coordinació amb altres equips i serveis. Les seves principals funcions seran:

1) Planificar, conjuntament amb la resta de l'equip, de l'atenció directa dels pacients, gestionar i prioritzar les demandes.

2) Coordinar el seguiment amb la atenció primària , la atenció hospitalària i la atenció sociosanitària per donar resposta en cada moment a les necessitats canviants d'aquets pacients

3) Participar en la formació i assessorament dels professionals d'Atenció Primària i altres àmbits en temes específics de la seva competència

4) Participar en projectes d'investigació d'Atenció domiciliaria i Cures pal·liatives

5) Assegurar la qualitat assistencial a través del compliment de protocols, procediments i objectius del servei Treballar a la xarxa pública proveïdors del Servei Català de la Salut Estar integrat a un equip de treball interdisciplinari 

Es requereix

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia 
 • Especialitat en Geriatria, Medicina interna, Medicina familiar i comunitària o altres especialitats mèdiques via MIR o homologació vigent a l'estat espanyol
 • Experiència en cures pal·liatives 
 • Capacitat organitzativa i de treball en equip 

Es valora

 • Formació continuada en cures pal·liatives 

S'ofereix

 • Contracte laboral indefinit 
 • Jornada Completa 
 • Atenció continuada: Guàrdies en Hospitalització a Domicili 
 • Abonament de quilometratge 
 • Participació en comissions hospitalàries i grups de treball 
 • Carrera professional 
 • Incorporació immediata 
 • Condicions laborals en base II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut 

En el cas d'estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat a: rrhhd@salutms.cat abans del 30/06/2019 Referencia MPADES19 Per qualsevol dubte: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

Descarregar document (PDF 45,95 Kb)