Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

La Fundació Hospital de Puigcerdà necessita incorporar una Infermera Coordinadora UMEP

Activitat assistencial d'infermeria

 • Referent Prealts, mapa de llits, altes, vacunes, PIAIS, fungible, farmàcia, CIMSS i formació personal en pràctiques
 • Coordinació d'equips i seguiment dels estàndards de qualitat i de l'aplicació dels protocols existents
 • Resolució d´incidències diàries
 • Responsable de la correcta organització i administració de medicaments i supervisió dels menús, neteja, bugaderia...
 • Supervisió de les condicions higièniques de la unitat, usuaris i personal
 • Elaboració, implantació i avaluació i seguiment dels protocols necessaris per a la correcta atenció als usuaris i la seva aplicació
 • Treball conjunt amb medicina per al seguiment VinCAT
 • Coneixement dels objectius variables CATSALUT (Pla de Salut) i treball actiu per al seu assoliment
 • Revisió, correcció i enviament del CMBD sociosanitari (RUG lll)

Es requereix

 • Diplomada Universitària en Infermeria
 • Experiència en unitats sociosanitàries i/o hospitalàries

Es valora

 • La resolució de problemes i la presa de decisions de forma àgil i eficaç
 • L'adaptació a noves situacions i l'afrontament de nous reptes
 • La coordinació amb altres serveis i professionals del seu àmbit de treball
 • L'establiment de relacions interprofessionals de forma positiva
 • La capacitat per la promoció del benestar de les persones ateses en els àmbits de la seva intervenció
 • Orientació a la qualitat del client intern i extern
 • Millora contínua dels coneixements i competències professionals
 • Antiguitat a la FHP
 • Formació específica en gestió d´equips i qualitat
 • Experiència en càrrecs similars a l'ofertat

S'ofereix

 • Horari: Segons necessitats dels serveis
 • Jornada: 100%
 • Contractació indefinida
 • Retribució econòmica: la fixada pel conveni
 • Data d'incorporació: Immediata

Les persones interessades han de remetre una carta argumentant la seva motivació per a desenvolupar aquesta tasca, acompanyada d'un breu currículum vitae i aportant la documentació acreditativa (títol, cursos, ...), no més tard del 19 de juny de 2019 al Departament de Recursos Humans.

Descarregar document (PDF 324,60 Kb)