Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Centre Integral de Salut Cotxeres necessita incorporar un/a Auxiliar de Magatzem

REF: 2019CIS16AUXMAG

Es requereix

 • Titulació mínima exigida : Formació professional de primer grau, grau mig o equivalent
 • Experiència acreditada en l'àmbit sanitari i social

Es requereix experiència en :

 • Recepció, validació i ubicació de la mercaderia a les prestatgeries.
 • Preparació i distribució de les comandes internes de les diferents unitats d'un centre.
 • Gestió i registre dels albarans d'entrada, subministraments a planta i control d'estocs mitjançant suport informàtic ( Programa de gestió de compres i magatzems).
 • Gestió d'incidències amb els proveïdors relacionades amb les entregues de material.
 • Obertura i tancament de la porta de recepció de mercaderies a tots els transportistes.
 • Control setmanal i mensual d'estocs.
 • Manteniment del lloc de treball en òptimes condicions.
 • Altres tasques relacionades amb la gestió dels magatzems.

Es valora

Disposar del certificat de persona amb discapacitat igual o superior al 33 %

S'ofereix

 • Contracte laboral indefinit a temps total
 • Incorporació immediata
 • Condicions laborals i retributives establertes al II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

Els/les interessats/ades hauran d'introduir el seu currículum i còpia dels mèrits aportats a http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria=2019CIS16AUXMAG indicant la referència de la convocatòria fins el 21 de juny de 2019.
Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic rhumans@consorci.org 

Descarregar document (PDF 181,65 Kb)

Envia'ns el currículum