Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Sanitari del Maresme necessita incorporar un metge/esse especialista en traumatologia

Depenent del Cap de Servei de Traumatologia, la missió d'aquest lloc de treball es concreta en l'atenció als pacients amb la patologia pròpia de l'especialitat i de forma preferent als pacients amb patologia del artrosis articular i les tècniques de reconstrucció articular- artroplatia, en les diferents àrees ambulatòria, hospitalària i quirúrgica. participant en les activitats de docència i recerca pròpies de l'especialitat.

Es requereix

  • Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
  • Titulació oficial de Metge especialista en Traumatologia via MIR o Homologat, o està cursant el darrer any de residència en Traumatologia, assolint l'especialitat abans de la resolució d'aquesta convocatòria.
  • Experiència en unitats i/o equips d'artroplàsties.

S'ofereix

Incorporació. La incorporació definitiva del candidat/a seleccionat/da estarà condicionada a la realització d'un reconeixement mèdic i a la possible verificació de les dades aportades pel candidat/a per a la selecció.

Contractació. Contracte de treball d'interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la cobertura de vacant d'acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa, amb el període de prova corresponent i amb la categoria professional de Personal Assistencial Titulat de Grau Superior AS-TGS, amb les condicions laborals determinades en el II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà de fins el dia 31 de maig de 2019 a les 14 hores, indicant referència CSM087-19. El lloc de presentació serà el Departament de Persones del Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró, Carretera de Cirera nº230, 08304 Mataró, planta -2) a l'atenció de la Sra. Paqui Cano. També es pot fer arribar per correu electrònic a l'adreça seleccio.personal(ELIMINAR)@csdm.cat

Descarregar document (PDF 430,07 Kb)