Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Centre Integral de Salut Cotxeres necessita incorporar per a la seva Borsa de Treball: Auxiliars d'infermeria

Es requereix

  • Estar en possessió del títol de FP, CFGM de cures d'auxiliar d'infermeria o equivalent
  • Experiència professional acreditada com a auxiliar d'infermeria

Es valora

  • Capacitat de treball en equip i per objectius
  • Habilitat de comunicació
  • Experiència en el sector sociosanitari
  • Coneixement de la llengua catalana oral i escrit
  • Disposar del certificat de persona amb discapacitat igual o superior al 33 %

S'ofereix

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la borsa de treball del personal eventual. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part dels centres.

Els/les interessats/ades hauran de lliurar la següent documentació a la següent adreça: http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria=2019CIS13BORSAUX

1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)

2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (còpia)

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic: rhumans(ELIMINAR)@consorci.org  indicant la referència: 2019CIS13BORSAUX 

Descarregar document (PDF 179,68 Kb)