Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci de Salut i Social de Catalunya necessita incorporar un administratiu/iva

REF: 2019T2112ADMSACAC

Es requereix

 • CFGS en administració i gestió, cicle formatiu de grau superior relacionat amb gestió administrativa o titulació equivalent
 • Acreditar experiència professional com a administratiu/iva
 • Experiència en departament de compres d'un centre sanitari o departament de logística
 • Usuari avançat d'eines ofimàtiques, concretament pel que fa al tractament de bases de dades amb Access.
 • Coneixement de la llengua catalana

Es valora

 • Coneixements en contractació pública i/o altres procediments de l'administració
 • Experiència en contractació pública
 • Capacitat de treball en equip i per objectius
 • Habilitats comunicatives
 • Capacitat analítica i d'organització
 • Disposar del certificat de persona amb discapacitat igual o superior al 33 %

S'ofereix

 • Jornada laboral completa
 • Contracte laboral indefinit
 • Incorporació immediata
 • Condicions laborals i retributives establertes al Conveni Col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya

Els/les interessats/ades hauran de lliurar imprescindiblement la següent documentació:

1. Carta de presentació ( especificar referència de la convocatòria)

2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits aportats a :

http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria=2019T2112ADMSACAC

Data màxima de recepció de currículums: 26 d'abril de 2019

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic

rhumans@consorci.org

Descarregar document (PDF 164,67 Kb)

Envia'ns el currículum