Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Hospitalari de Vic necessita incorporar un/a Metge/essa Especialista en aparell digestiu

Es requereix

 • Títol d'especialista, obtingut preferentment via MIR. S'admetran les sol·licituds de MIR's d'últim any
 • Perfil competencial: treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, adaptació al canvi i flexibilitat

Es valora

 • Experiència i capacitació per efectuar endoscòpia diagnòstica i terapéutica básica.
 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, docència i innovació
 • Coneixement d'anglès (amb acreditació)

S'ofereix

 • Contractació indefinida a dedicació completa
 • Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat
 • Accés a col·laboració docent amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Central de Catalunya
 • Col·laboració en la formació de MIR, d'acord amb el programa docent acreditat
 • Recerca amb finançament públic i privat
 • Formació continuada
 • Possibilitat d'exercici professional en activitat no pública

Enviar currículum i documentació acreditativa, abans del 30 d'abril de 2019 a la UNITAT DE SELECCIÓ del Consorci Hospitalari de Vic.

C.Francesc Pla "El Vigatà" núm.1, 08500 VIC. Tef. 93.889.11.11. extensió 3254

via mail: seleccio(ELIMINAR)@chv.cat

via web: http://www.chv.cat/professionals/treballa-amb-nosaltres/convocatories/

Descarregar document (PDF 291,65 Kb)