Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Centre Integral de Salut Cotxeres necessita incorporar per a la seva Borsa de Treball: Infermers/eres per al Socio Sanitari

REF: 2019CIS05BORSDUISS

Es requereix

  • Estar en possessió del títol de diplomat/da o graduat/da universitari/ària en infermeria
  • Tenir una experiència professional acreditada com a infermer/a
  • Coneixement de la llengua catalana
  • Usuari avançat d'eines ofimàtiques

Es valora

  • Experiència en el sector sociosanitari
  • Capacitat de treball en equip i per objectius
  • Habilitat de comunicar-se amb les persones
  • Capacitat analítica i d'organització
  • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33 %

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la borsa de treball del personal eventual. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part dels centres.

Els/les interessats/ades hauran de lliurar la següent documentació a la següent adreça: /professionals/ofertes-de-treball/

1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)

2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (còpia)

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic: rhumans@consorci.org

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2019.

Descarregar document (PDF 126,83 Kb)

Envia'ns el currículum