Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Sanitari del Maresme necessita incorporar un/a infermer/a especialista en Salut Mental amb el càrrec d'Àrea d'Infermeria de Salut Mental

Es requereix

  • Títol de Diplomat/Graduat Universitari en Infermeria
  • Especialitat d'Infermeria en Salut Mental

Es valora

Experiència. Fins un màxim de 20 punts

  • Es valorarà 1 punt per cada any complert de serveis en actiu en l'àmbit de salut mental. Fins a un màxim de 10 punts.
  • Es valorarà 1 punts per any d'experiència en gestió d'infermeria. (màxim 5 punts)
  • 1 punt per cada any complert d'antiguitat en el CSdM (Màxim 5 punts)

Formació. Fins un màxim de 20 punts:

  • Màster en Salut Mental (10 punts)
  • Postgrau d'Infermeria en Salut Mental (5punts)
  • Postgrau d`Infermeria en gestió (5 punts)

S'ofereix

Contracte de treball de durada indefinida i a temps complet, amb el període de prova corresponent i amb la categoria professional de Titulat de Grau Mig (AS-TGM), amb les condicions laborals determinades en el II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut , i amb el complement de responsabilitat, definit en la política retributiva del CSdM, que comporta el càrrec de Cap d'Àrea d'Infermeria de Salut Mental

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà fins el dia 22 de febrer de 2019 a les 14 hores, indicant referència CSM023-19. El lloc de presentació serà el Departament de Persones del Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró, Carretera de Cirera nº230, 08304 Mataró, planta -2) a l'atenció de la Sra. Paqui Cano. També es pot fer arribar per correu electrònic a l'adreça seleccio.personal(ELIMINAR)@csdm.cat

Descarregar document (PDF 439,94 Kb)