Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Centre Sociosanitari Frederica Montseny de Viladecans necessita incorporar necessita incorporar per a la seva BORSA DE TREBALL: Treballadors/es Socials

REF: 2018FM14BORTS

Es requereix

  • Estar en possessió del títol de diplomat/da en treball social o grau en treball social
  • Tenir experiència professional acreditada com a treballador/a social en entitats de salut i/o socials.

Es valora

  • Capacitat de treball en equip i per objectius.
  • Capacitat analítica i d'organització.
  • Habilitat de comunicar-se amb les persones.
  • Coneixement de la llengua catalana.

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la borsa de treball del personal eventual. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part dels centres.

Els/les interessats/ades hauran de lliurar la següent documentació a la següent adreça: http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria2018FM14BORTS

1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)

2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (còpia)

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic: rhumans(ELIMINAR)@consorci.org

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2019

Descarregar document (PDF 104,72 Kb)

Envia'ns el currículum