Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Centre Sociosanitari Frederica Montseny de Viladecans necessita incorporar necessita incorporar per a la seva BORSA DE TREBALL: Metges/esses per al Centre Sociosanitari

REF: 2018FM11BORGER

Es requereix

  • Estar en possessió del títol de llicenciat en medicina i cirurgia especialitat en geriatria
  • Titulació d'especialista via MIR

Es valora

  • Experiència professional acreditada com a geriatre/a
  • Capacitat de treball en equip i per objectius
  • Habilitat de comunicació
  • Capacitat analítica i d'organització
  • Polivalència entesa com a tractament integral del malalt
  • Coneixement de la llengua catalana
  • Usuari avançat d'eines ofimàtiques

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la borsa de treball del personal eventual. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part dels centres.

Els/les interessats/ades hauran de lliurar la següent documentació a la següent adreça: http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria2018FM11BORGER

1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)

2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (còpia)

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic: rhumans(ELIMINAR)@consorci.org

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2019

Descarregar document (PDF 112,33 Kb)

Envia'ns el currículum