Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

L’Associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció (aMSP) necessita incorporar una/un metgessa/metge, especialista en medicina del treball

REF: 2018AMSP003MTG

Funcions a desenvolupar

 • Coordinació de la planificació i activitats preventives d'acord amb la resta de membres del nostre servei de prevenció
 • Realitzar exàmens de salut
 • Identificar, diagnosticar i seguir problemes de salut relacionats amb el treball
 • Aplicar les tècniques de control biològic,  les fonts d´informació sanitària disponibles, analitzar i valorar els problemes de salut individuals dels treballadors en relació a la seva capacitat de treball
 • Valoració dany corporal
 • Participar en l´anàlisi del lloc de treball de les persones amb problemes de salut i proporcionar l´assistència mèdica necessària
 • Diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties professionals i malalties relacionades amb el treball
 • Anàlisi de les malalties comunes que puguin tenir relació amb el treball
 • Impartir formació previ anàlisi de necessitats
 • Formular i gestionar projectes d´investigació

Es requereix

 • Especialitat en Medicina del Treball.
 • Iniciativa i proactivitat en el disseny i aplicació de projectes, creativitat, flexibilitat i adaptabilitat a les característiques del nostre servei, bona disposició pel treball en equip, orientació a client i capacitat de negociació.
 • Disponibilitat per desplaçaments arreu de Catalunya segons programació.

Es valora

 • Anys d'experiència clínica general i en l'àmbit laboral, especialment en el sector sanitari i social.
 • Tècnic/a superior en PRL.
 • Coneixements en valoració dany corporal.
 • Formació en medi ambient i qualitat.
 • Coneixements d'epidemiologia.
 • Altre formació relacionada (toxicologia industrial, medicina ambiental, etc.).
 • Idiomes: català, castellà, anglès i francès.
 • Informàtica a nivell usuari i utilització de paquets estadístics

Les persones interessades hauran de lliurar el seu Currículum Vitae actualitzat a la següent l'adreça /professionals/ofertes-de-treball/ abans del 10 de desembre de 2018

Barcelona, 20 de novembre de 2018

Descarregar document (PDF 302,41 Kb)

Envia'ns el currículum