Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

La Fundacio Sant Hospital necessita incorporar un/a Tècnic/a d'admissions (Unitat d'Admissions)

Es requereix

Formació reglada. FP2 administratiu. Es valorarà llicenciatura universitària, grau o equivalent.

Experiència mínima. Experiència mínima d'un any en el desenvolupament de les funcions del lloc de treball o anàlogues.

Es valora

Formació reglada

  •  Formació relacionada amb les funcions a desenvolupar, preferentment àrea administrativa, econòmiques, empresarials, ADE o similar.

Formació complementària/coneixements

  •  Gestió de persones i gestió d'equips
  •  Normativa aplicable en el sector en les matèries relacionades amb les funcions a desenvolupar
  •  Coneixements avançats d'Excel, Access. Es valorarà coneixement d'altres bases de dades tipus Oracle
  •  Aplicacions informàtiques corporatives: SAP, SISPAP, Portal
  •  Aplicacions del CatSalut, quadres de comandament
  •  Millora de processos administratius
  •  Processos de gestió de la qualitat
  •  Coneixements de llengua catalana equivalents a un nivell C o superior

Experiència prèvia

  •  Experiència en el desenvolupament de les funcions del lloc de treball o anàlogues, en una unitat d'admissions del Sector Sanitari.

Descarregar document (PDF 383,15 Kb)