Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El CSC per a la Fundació S21 necessita incorporar un/a Animador/a sociocultural per al Servei Psicosocial de Molins de Rei

REF: 2018SAD010AS

Es requereix

  • Estar en possessió del títol de tècnic superior en animació sociocultural

Es valora

  • Capacitat de treball en equip
  • Capacitat d'establir vincles amb persones grans dependents i amb els seus familiars
  • Es posarà especial atenció en aquells aspirants que tinguin condició legal de discapacitats amb reconeixement d'algun grau de minusvalidesa

S'ofereix

  • Contracte laboral a temps parcial de 13h setmanals
  • Horari lliscant (matí / tarda)
  • Condicions laborals segons Conveni Marc Estatal de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal

Els/les interessats/ades hauran d'introduir el seu currículum a http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria=2018SAD010AS indicant la referència de la convocatòria fins el 14 de desembre de 2018.

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic rhumans(ELIMINAR)@consorci.org

Descarregar document (PDF 171,67 Kb)

Envia'ns el currículum