Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El CSC per a la Fundació S21 PER A LA SEVA BORSA DE TREBALL: Necessita incorporar Assistents/entes d'Atenció Domiciliària i/o Professionals d'Atenció Directa per al Servei d'Atenció Domiciliària de Santa Coloma de Gramanet, Montcada i Reixa i Molins

REF: 2018SAD03BORSATFSAD

Es requereix

Estar en possessió de:

 • Títol de Tècnic/a en atenció sociosanitària
 • Títol de Tècnic/a en cures auxiliars d'Infermeria
 • Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones en el domicili
 • Altres titulacions o certificacions equivalents
 • Disponibilitat horària per a treballar en torn de matí i tarda

Es valora

 • Experiència del treballador/a familiar en Serveis d'Atenció Domiciliària
 • Bones aptituds pel tracte amb l'usuari
 • Coneixements del català i el castellà oral i escrit
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33 %

S'ofereix

 • Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual. La inclusió en aquesta Borsa no suposa cap compromís de contractació per part dels centres.

Els/les interessats/ades  hauran de lliurar la següent documentació :

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (còpia)

A la següent adreça: /professionals/ofertes-de-treball/

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic rhumans(ELIMINAR)@consorci.org

Descarregar document (PDF 173,89 Kb)

Envia'ns el currículum