Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Parc Sanitari Pere Virgili ofereix llocs de treball d'Infermers/es torn de nit. Hospital d'atenció Intermèdia.

El Parc Sanitari Pere Virgili és una empresa pública ubicada a la ciutat de Barcelona, que gestiona serveis d'Atenció Intermèdia i Atenció Primària i té com a missió prestar atenció sanitària i social  de qualitat, oferint un model d'atenció integral,  biopsicosocial i de promoció de l'autonomia. Som experts i referents en Geriatria, Oncogeriatria, Cures Pal·liatives, Atenció Domiciliària, Atenció Primària i Comunitària 

Funcions a desenvolupar:

Realitzar les activitats i/o tècniques pròpies dels professionals d'infermeria, derivades del procés assistencial propi, compartit o delegat. 

Es requereix

Formació requerida. Diplomatura o Grau en Infermeria expedit per una universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.

Competències / Habilitats. Treball en equip, organització i planificació, adaptabilitat, habilitats comunicatives i empatia.

Valorable. Motivació i experiència en atenció al pacient geriàtric, pacient oncològic, de cures pal·liatives, i hospitalització domiciliaria. 

S'ofereix

Condicions dels llocs de treball:

  • Incorporació Immediata
  • Estabilitat laboral amb vinculació estable

Oferim:

  • Llocs de treball a temps complet en TORN NIT: en horari de 21:45h a 08:00, alternant setmana llarga (dilluns, dimarts, divendres, dissabte i diumenge) i setmana curta (dimecres i dijous). REF. INFHOSP.NIT

Participació en les accions programades del Pla de formació intern i a les diverses convocatòries del Pla d'Ajudes a la formació que ofereix el Parc Sanitari Pere Virgili, financem formació postgraduada relacionada amb l'àmbit assistencial.

Retribució: segons el Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de Salut  (SISCAT).

Les persones interessades poden enviar el seu currículum actualitzat a seleccio(ELIMINAR)@perevirgili.cat indicant a l´assumpte: REF.INFHOSP.NIT

Descarregar document (PDF 139,35 Kb)