Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

L'Hospital General de Granollers ofereix un lloc de treball per a Metge/essa especialista en Medicina física i Rehabilitació

Lloc de treball: La persona s'incorporarà a la Unitat de Rehabilitació i reportarà al Coordinador de Rehabilitació i a la Direcció Mèdica.

Funcions principals:

 • Atendre als pacients ingressats en interconsulta.
 • Atendre els pacients ambulatoris a la consulta externa.
 • Realitzar la història clínica, curs clínic i informes derivats de l'atenció dels pacients.
 • Fer una valoració de l'adequació-idoneïtat de les peticions (ambulatòries i internes) i donar una resposta individualitzada.
 • Educar i informar als pacients i cuidadors en la millora de la seva autonomia, l'adaptació de la vida diària, la gestió del dolor i l'ergonomia.
 • Valorar i prescriure PAOs en funció de les necessitats del pacient.
 • Realitzar i assistir a comissions interdisciplinars.
 • Coordinar-se amb la resta de professionals de la unitat

Es requereix

 • Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb l'especialitat en Medicina Física i Rehabilitació via MIR

Competències professionals:

 • Orientació al pacient
 • Orientació a resultats
 • Treball en equip
 • Habilitats de comunicació

Es valora

 • Experiència assistencial en l'especialitat.
 • Coneixement dels aplicatius del Catsalut per la gestió de PAOs

S'ofereix

 • Contractació laboral per substitució amb opcions de continuïtat.
 • Retribució d'acord amb els paràmetres del centre.
 • Possibilitat de participar en projectes de recerca amb finançament públic i privat.
 • Recolzament de la institució per realitzar formació continuada en l'especialitat (assistència a congressos, jornades, etc.).
 • Incorporació amb carrera professional.

Presentació de candidatures

Les persones interessades hauran d'enviar el seu currículum a https://www.fphag.org/la-fundacio/treballa-amb-nosaltres/10090/metgeessa-especialista-en-medicina-fisica-i-rehabilitacio .

Descarregar document (PDF 172,27 Kb)