Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

L'Hospital General de Granollers ofereix un lloc de treball per a Metge/essa per hospitalització a domicili

Lloc de treball: La persona incorporada formarà part de la Unitat d'Hospitalització a Domicili dins del Servei de Medicina Interna.

Funcions principals:

 • Realitzar atenció en el domicili de pacients provinents dels diferents nivells assistencials: atenció primària, consultes externes, hospital de dia, unitats d'hospitalització convencional i urgències.  
 • Fer seguiment de la situació clínica dels pacients en coordinació amb els diferents nivells assistencials descrits.
 • Participar en les sessions clíniques i comissions del servei.

Es requereix

 • Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Disposar de l'especialitat via MIR de Medicina Interna, Medicina de Família i Comunitària o bé Geriatria
 • Disponibilitat per a la mobilitat dins del Vallès Oriental

Competències professionals

 • Orientació al pacient
 • Treball en equip
 • Comunicació
 • Orientació a resultats

Es valora

 • Es valorarà positivament disposar d'experiència en l'àmbit de la hospitalització a domicili.

S'ofereix

 • Contractació laboral indefinida a dedicació completa.
 • Retribució competitiva i d'acord amb els paràmetres del centre.
 • Integració a un hospital en procés de creixement en complexitat.
 • Incorporació a una Unitat en creixement per potenciar les alternatives a la hospitalització convencional.
 • Incorporació a un Servei que aposta per la flexibilitat i la conciliació dels professionals.
 • Formació continuada facilitada per l'hospital.
 • Possibilitat de participar en projectes de recerca amb finançament públic o privat.
 • Integració a un hospital universitari amb possibilitat d'accés a la docència i recerca. 

Presentació de candidatures

Les persones interessades hauran d'enviar el seu currículum a https://www.fphag.org/la-fundacio/treballa-amb-nosaltres/10047/metgeessa-per-hospitalitzacio-a-domicili.

Descarregar document (PDF 163,90 Kb)