Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

L'Hospital General de Granollers necessita incorporar un/a Metge/essa especialista en Neurologia (patologia vascular)

Lloc de treball: La persona s'incorporarà a la Unitat de Neurologia i reportarà a la Cap d'Unitat.

Funcions principals:

 • Realitzar activitat monogràfica en patologia neurovascular.
 • Realitzar la història clínica i els informes mèdics. Planificar el procés diagnòstic i terapèutic.
 • Atendre les interconsultes hospitalàries  sol·licitades per altres serveis i les consultories virtuals.                     
 • Valorar els pacients consultats pel servei d'Urgències.
 • Assistir i participar en comissions interdisciplinàries i sessions clíniques.

Es requereix

 • Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb l'especialitat de Neurologia via MIR.
 • Coneixements en patologia neurovascular (dúplex TSA/TC, ecoscan, trombòlisis)

Es valora

 • Coneixements d'altres àmbits de la Neurologia ( especialment les demències o patologia neuromuscular)
 • Interès per la investigació

Competències professionals:

 • Treball en equip
 • Orientació a pacient
 • Orientació a resultats
 • Adaptació al canvi
 • Capacitats comunicatives
 • Presa de decisions

S'ofereix

 • Contractació laboral indefinida a dedicació completa o parcial en funció de les necessitats de la persona incorporada.
 • Retribució fixe competitiva d'acord amb els paràmetres del centre més objectius.
 • Responsabilitat docent en la rotació de MIR's, d'acord amb el programa acreditat.
 • Possibilitat de col·laborar amb la Universitat Internacional de Catalunya com a professor/a associat.
 • Possibilitat de realitzar projectes de recerca amb finançament públic i privat.
 • Facilitats per la realització de tesi doctoral si està pendent.

Presentació de candidatures: Les persones interessades hauran d'enviar el seu currículum a  https://www.fphag.org/la-fundacio/treballa-amb-nosaltres/10037/metgeessa-especialista-en-neurologia-patologia-vascular.

Descarregar document (PDF 166,31 Kb)