Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ TAXA DE REPOSICIÓ EXTRAORDINÀRIA.- 2 llocs de treball d’Infermer/a per a l’Hospital d’Atenció Intermèdia (HAI) per al Centre Integral de Salut Cotxeres

Segons Real Decret Llei 14/2021, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública