Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ TAXA DE REPOSICIÓ EXTRAORDINÀRIA.- 12 llocs de treball d’Auxiliar d’Infermeria per a l’Hospital d’Atenció Intermèdia (HAI) per al Centre Integral de Salut Cotxeres

Segons Real Decret Llei 14/2021, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

REF: 2021-HA-TCAI-TRE

NOTA IMPORTANT: La presentació de candidatures va finalitzar el passat 18 de novembre de 2021. Els propers pasos es seguiran segons el procediment indicat a les bases de la convocatòria.

Envia'ns el currículum