Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

L’hospital General de Granollers convoca una vacant de: METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA

Lloc de treball: En el marc del projecte d'ampliació de la Unitat de Cures Intensives i de malalt semicrític, cerquem incorporar un Metge/essa especialista en Medicina intensiva. T'integraràs a l'equip de professionals de l'especialitat, reportant al Cap de Servei de Medicina Intensiva.

Funcions principals:

 • Atendre a als pacients ingressats a la Unitat de Cures intensives i de semicrítics.
 • Fer la valoració de pacients consultats pel servei d'urgències i les plantes d'hospitalització.        
 • Atendre les aturades cardiorespiratòries intrahospitalàries.
 • Atendre els pacients politraumatitzats.
 • Realitzar i assistir a sessions clíniques.
 • Participar en comissions i comitès assistencials.

Es requereix

 • Llicenciatura en Medicina i cirurgia amb l'especialitat de Medicina Intensiva via MIR.

Es valora

 • Disposar d'experiència assistencial en l'especialitat.
 • Interès en la docència i en la recerca.

S'ofereix

 • Contracte laboral indefinit.
 • Retribució competitiva i d'acord amb els paràmetres del centre.
 • Integració a un servei en creixement i en procés d'ampliació fins a 28 llits i amb una àmplia cartera de serveis.
 • Possibilitat de participar en projectes com donació d'òrgans i teixits, plasmafèresi, extracció de CO2, etc.
 • Accés a àmbits de recerca i docència.
 • Possibilitat d'impartir formació com a docent intern.

Presentació de candidatures: Les persones interessades hauran d'enviar el seu currículum a

  https://www.fphag.org/la-fundacio/treballa-amb-nosaltres/10012/metgeessa-especialista-en-medicina-intensiva

Descarregar document (PDF 392,82 Kb)