Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Hospitalari de Vic ofereix un lloc de treball de Metge/ssa especialista en CIRUGIA VASCULAR

Es requereix

 • Títol d'especialista, obtingut preferentment via MIR.
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat.

Es valora

 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
 • Coneixement idioma anglès amb acreditació

S'ofereix

 • Contractació indefinida a 100% de dedicació.
 • Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat.
 • Col·laboració en la formació de MIR, d'acord a programa docent acreditat
 • Accés a col·laboració docent amb l'Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina.
 • Recerca amb finançament públic i privat.
 • Formació continuada.
 • Possibilitat d'exercici professional en activitat privada.

Enviar currículum i documentació acreditativa, abans del 31 d'octubre al Servei de Selecció del Consorci Hospitalari de Vic.

via mail: seleccio@chv.cat via web: http://www.chv.cat/professionals/treballa-amb-nosaltres/convocatories/ Telèfon contacte: 93 693 92 62

Descarregar document (PDF 294,67 Kb)