Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Hospitalari de Vic ofereix un lloc de treball de Metge ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA I OBSTETRICIA

Per incorporar-se al Servei de Toco-ginecologia del CONSORCI HOSPITALARI DE VIC es precisa professional dinàmic per ocupar una plaça de: METGE ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA I OBSTETRICIA

Es requereix

 • Titulació d'especialista preferentment via M.I.R.
 • Perfil competenci

Es valora

 • La formació específica assolida durant la residència.
 • Experiència professional en context hospitalari.
 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
 • Coneixement de l'idioma anglès (certificació).

S'ofereix

 • Contractació pel període d'un any amb possibilitats de continuïtat.
 • Dedicació completa en jornada ordinària + atenció continuada (guàrdies).
 • Retribució fixa mes variable per objectius, segons Conveni SISCAT
 • Responsabilitat docent en la rotació de MIR's, d'acord amb programa acreditat.
 • Línies obertes de col·laboració amb la Universitat de VicUCC i la Facultat de Medicina per l'exercici docent.
 • Recerca amb finançament públic i privat.
 • Formació continuada.

Enviar currículum, abans del 31 de octubre de 2021 a:

UNITAT DE SELECCIÓ CHV C/ Ronda Camprodon núm.4, edifici C. 08500 VIC. Tef. 93 693 92 62 e-mail: seleccio@chv.cat web: http://www.chv.cat/consorci/treballa-amb-nosaltres/enviar-curriculum

Descarregar document (PDF 278,25 Kb)