Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

L’Hospital General de Granollers necessita incorporar un/a METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA

S'integrarà al Servei d'Anestesiologia i Reanimació, amb un equip de 25 anestesiòlegs i 2 residents per any i reportarà al Cap del Servei. El Servei d'Anestesiologia i Reanimació dóna cobertura a l'activitat quirúrgica, a l'àrea obstètrica, atenció al politraumàtic, suport vital avançat, sedacions a exploracions diagnòstic-terapèutiques, consulta de preoperatori i a la Unitat de Dolor Crònic.

Funcions principals:

 • Realitzar atenció a pacients quirúrgics ingressats i ambulatoris (programats i urgents).
 • Realitzar l'avaluació i optimització preoperatòria dels pacients.
 • Realitzar atenció perioperatòria integral de pacients quirúrgics: pla anestèsic i analgèsic, vigilància intra i postoperatòria.
 • Realitzar atenció a la pacient obstètrica.
 • Realitzar atenció al pacient pediàtric.
 • Realitzar atenció per l'anestèsia fora de quiròfan.
 • Coordinar i atendre al pacient politraumàtic i al que necessita suport vital avançat (adult i neonatal)
 • Realitzar atenció continuada.
 • Participar en la implementació dels nous coneixements i protocols assistencials.
 • Assistir i participar en comissions interdisciplinars i sessions de servei.
 • Participar en projectes de recerca i innovació.
 • Participar en el desenvolupament de la Salut Digital.
 • Participar en la docència de metges en formació de l'especialitat d'Anestesiologia i estudiants de Medicina.

Es requereix

 • Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb l'especialitat d'Anestesiologia i Reanimació (via MIR).

Es valora

 • Disposar d'expertesa en el maneig de l'ecografia en anestèsia.
 • Disposar d'expertesa en l'ambulatorització de pacients quirúrgics.
 • Formació en Gestió Clínica.

S'ofereix

 • Contractació laboral indefinida a dedicació completa.
 • Incorporació a un servei que ofereix flexibilitat horària individualitzada.
 • Recolzament de la institució per realitzar formació continuada en l'especialitat (assistència a congressos, jornades, etc.).
 • Retribució competitiva i d'acord amb els paràmetres del centre.

Les persones interessades hauran d'enviar el seu currículum a través del Web:

https://www.fphag.org/la-fundacio/treballa-ambnosaltres/convocatories

Descarregar document (PDF 389,65 Kb)