Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El CSC per al Centre Sociosanitari Frederica Montseny necessita incorporar Infermers/eres per a la cobertura de vacances

REF: 2021FM06DUIV

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, referència al sector i amb una clara vocació de servei. Impulsa models de salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint serveis d'alt valor afegit als seus associats. El CSC gestiona el Centre Sociosanitari Frederica Montseny, el Centre Integral de Salut Cotxeres, l'ABS La Roca del Vallès i el Servei d'Atenció Domiciliària.

Descripció del centre de treball

El Centre Sociosanitari Frederica Montseny, ubicat a Viladecans, compta amb un centre sociosanitari d'Atenció Intermèdia i un centre social amb residència assistida i centre de dia. Ofereix serveis d'atenció a la dependència i serveis sociosanitaris de proximitat des de la vocació de servei gràcies a un gran equip de professionals assistencials i no assistencials que treballa diàriament per tal d'oferir la millor qualitat assistencial i especialitzada. T'hi esperem!!!

Descripció de l'oferta de treball

Lloc de treball: Infermer/a

Serveis: Sociosanitari / residència

Llocs a ocupar: 4

Jornada laboral: completa (1620 h anuals torn diürn /1562 h anuals torn nocturn)

Torn: mati, tarda, nit

 • 1 plaça torn de matí de 07:00h a 14:10h
 • 2 places torn de tarda de 14:00h a 21:10h
 • 1 plaça torn de nit de 21:00h a 07.10h

Contracte: temporal per a la cobertura de vacances fins a desembre de 2021

Incorporació immediata

Referència de l'oferta: 2021FM06DUIV

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Diplomat/da o Graduat/da universitari/ària en Infermeria
 • Tenir una experiècia professional acreditada com a Infermer/a

Es valora

 • Experiència en el sector salut i sociosanitari
 • Capacitat de treball en equip
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Capacitat analíica i d'organització
 • Es posarà especial atenció aquelles persones que disposen del certificat de persona amb discapacitat igual i superior al 33%

S'ofereix

 • Retribució bruta anual horari diürn de 30.042€
 • Retribució bruta anual horari nocturn de 35.183€
 • Condicions laborals i retributives establertes al II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

Els/les interessats/des han d'introduir el seu currículum a: http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria2021FM06DUIV abans del 31 de desembre de 2021, indicant la referència de la convocatòria.

Descarregar document (PDF 229,35 Kb)

Envia'ns el currículum